.

Over het project:

Voor het aanbrengen van bestrating maakt aannemingsbedrijf van de Meer b.v. gebruik van de ECO Roadprinter. Een bestratingsmachine die stenen over de hele breedte van de rijweg in één keer aanbrengt. Deze manier van bestraten is duurzaam, efficiënt en omgevingsvriendelijk. van de Meer wil (gemeentelijke) opdrachtgevers dan ook overtuigen van de toegevoegde waarde. En hoe kan dit nou beter dan met een mooie uitleganimatie.

.

storyboard roadprinter eco

De vraag:

Ontwikkel een animatie video van 90 seconden waarin de voordelen van de Roadprinter Eco op een overtuigende wijze wordt gecommuniceerd aan de doelgroep.

Doelgroep:

Gemeentelijke opdrachtgevers, voornamelijk mannen tussen de 40 en 60 jaar.

Waarin zit de overtuiging:

Bestratingswerkzaamheden stellen gemeentes doorgaans voor een uitdaging. Die uitdaging is, de werkzaamheden zo veilig en efficiënt mogelijk te laten verlopen.Daarvoor zorgt de Roadprinter Eco.

Illustratie- en animatie stijl:

Emations ontwikkelde het storyboard in een isometrische 3D stijl. Modern, overzichtelijk en makkelijk begrijpbaar.  De characters zijn serieus en volwassen. In de animatie maken we gebruik van zowel 2D als 3D animatie elementen.

storyboard roadprinter eco

Script:

Bestratingswerkzaamheden stellen gemeentes doorgaans voor een uitdaging. Die uitdaging is, de werkzaamheden zo veilig en efficiënt mogelijk te laten verlopen. En dat kan. Met de Roadprinter ECO; een innovatieve bestratingsmachine die de hele breedte van de rijweg in één keer bestraat.

Het proces verloopt als volgt. Allereerst wordt 80 strekkende meter bestrating opgebroken over de hele breedte van de straat. Daarna worden kunststofloopschotten aangebracht over de trottoirs. Vervolgens worden de huisaansluitingen vervangen, wordt het zandbed opgehoogd en worden de trottoirs en parkeerbedden aangebracht. Door ons aangebrachte stalen rijplaten garanderen de bereikbaarheid van de buurt. Dit proces wordt drie keer herhaald over de totale lengte van de straat, in dit voorbeeld 240 strekkende meter.

In de laatste fase wordt het zandbed van de straat geëgaliseerd met een afreibak en wordt de nieuwe bestrating aangebracht met de Roadprinter ECO.

Met alle voordelen van dien. De Roadprinter ECO heeft een hoog productieniveau en zorgt daarmee voor een korte doorlooptijd. Het gebruik van accu’s zorgt voor minimale geluidsoverlast en is ook beter voor het milieu. Omdat medewerkers geen knielend werk verrichten, is de machine ook ergonomisch verantwoord. Kortom: de Roadprinter ECO is een innovatieve, efficiënte en duurzame bestratingsmachine die goed is voor mens en milieu.

Meer weten over de Roadprinter ECO?
Kijk op vdmbv.com of bel 079-3420601.

roadpinter eco