.
Over de animatie:


RIBW Groep Overijssel staat voor een zorgzame samenleving. Een samenleving waar we omzien naar elkaar en waarin je kunt worden wie je bent. RIBW Groep Overijssel ondersteunt psychisch kwetsbare mensen bij het vormgeven van hun leven. Zo lang als nodig. Daarover gaat 2d animatie. 

Doelgroep:

Inwoners met een behoefte aan vrijwel levensbrede ondersteuning, die zonder steun de grip op zijn leven kwijt raakt en niet langer zelfstandig kan wonen. Vaak is sprake van regelmatige terugval. Overlast en verloedering dreigen. Iemand met een zeer beperkt zelfregisserend vermogen. Iemand die onvoldoende in staat is om structuur aan te brengen in zijn leven, om zelf ondersteuning uit het netwerk te regelen en te houden, om initiatieven te nemen en/of die onvoldoende praktische vaardigheden/handelingen beheerst om voor zichzelf te zorgen. Leermogelijkheden zijn beperkt of nog onduidelijk. Het sociaal netwerk is afwezig, beperkt in staat tot ondersteuning of belemmerend.

Lees hier meer over animatie in de gezondheidszorg.

Script: 

Neem een willekeurige straat in een willekeurige plaats. Een straat waarin mensen wonen. Samen leven. Die jongen, die je wel eens buiten ziet staan roken. De buurvrouw waar je eigenlijk nog nooit binnen bent geweest. De man aan het eind van de straat die soms uit het raam schreeuwt naar buurtkinderen.

Om je gewone leven op de rit te houden. Om je te ontwikkelen. Of als het minder met je gaat, heb je, als je psychisch kwetsbaar bent, ondersteuning nodig. Naast je netwerk dat je ondersteunt, zoals familie, vrienden of buren, is er professionele begeleiding die je herstel ondersteunt. Begeleiding die erop gericht is om zo zelfredzaam te worden en te blijven als kan. De RIBW ondersteunt jou in je herstelproces. Wij zijn gericht op jou en niet op, wat je hebt je. Ervaringsdeskundig en evenwaardig helpen wij jou weer in je kracht te komen. En ondersteunen de mensen om je heen.

Ik ben Bram. Hier woon ik. RIBW betaalt mijn huur en zo. Ik woon hier met 5 andere jongens. We leren om op eigen benen te staan. Ik ben bijna klaar met mijn school. En ik werk elke zaterdag bij de sportzaak in het winkelcentrum. Ik heb autisme. Mijn begeleider helpt me bijvoorbeeld om collega’s en klanten duidelijk te maken hoe iets voor mij werkt en andersom. Ook leert hij me plannen en mijn dag in te delen.
Ik wil over een jaar of twee verhuizen naar mijn eigen huis. Misschien heb ik dan ook een vriendin, als ik er aan toe ben. De begeleiding van RIBW GO is er dan ook voor me, zodat ik goed uitkom met mijn geld en alles op tijd betaal. Want dat wil ik dan allemaal zelf doen.

Hallo, ik ben Lieke. Mijn zus woont hier vlakbij. Da’s fijn, voor allerlei praktische dingen. Samen zijn we naar de woningbouw geweest. Toen ik veel last had van de stemmen in mijn hoofd, was ik soms een tijdje in een kliniek. Het gaat nu goed met mij, ik voel me een stuk sterker. Ik help twee ochtenden in de koffiecorner in het wijkcentrum. Ik zou graag gaan werken met ouderen. Ik moet uitkijken dat ik niet teveel hooi op mijn vork neem. Want dan gaat het mis. Mijn begeleider helpt me daarbij.

Toon hier. Totdat mijn moeder overleed woonde ze hier bij me. Ik heb vroeger veel gedronken en ook drugs gebruikt. Dan werd ik rustig. Mijn hoofd raakt nog steeds wel eens in de war. Dan kan ik niet stoppen met denken en piekeren. Dan doe ik de gordijnen dicht, wil ik niemand zien en niks meer doen. Mijn begeleider helpt me dat het zover niet komt. En met mijn medicijnen. Ik volg nu ook een training, die heet sociale vaardigheden. Sinds kort ga ik elke woensdagochtend naar het buurthuis, een potje biljarten.

Jij en ik. Mensen met een eigen achtergrond, talent, ervaringen, beperkingen en dromen. RIBW Go, gespecialiseerde begeleiding voor psychisch kwetsbare mensen en hun netwerk