Over het project:

NOC*NSF heeft als doel sport in Nederland te bevorderen. Ieder jaar ontvangt NOC*NSF middelen van de Nederlandse Loterij en het Ministerie van VWS. Deze middelen worden op transparantie wijze over de Nederlandse sportbonden verdeeld. Dit gebeurt aan de hand van richtlijnen die NOC*NSF samen met de sportbonden en het Ministerie van VWS opgesteld.

Nederland sportland

De vraag:

Ontwikkel een animatie en infographic die de verdeling van de middelen en richtlijnen op een laagdrempige wijze laat zien. Dit binnen de nieuwe huissijl van NOC*NSF.

Doelgroep:

Woordvoerders Tweede Kamer, directeuren en bestuurders sportbonden en andere sportorganisaties, journalisten en algemeen publiek dat geïnteresseerd is in de financiering van (top)sport in Nederland.

Waarin schuilt de overtuiging:

Nederland is een echt sportland. We behoren bij de 10 beste sportlanden van de wereld. Sport draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. De bijdrage van de Nederlandse Loterij is daarbij van essentieel belang. Voor zowel de topsporters van TeamNL als de amateursport.

boksen

Doelstelling:

De animatie en infographic dient bij te dragen aan het publieke en maatschappelijke debat over de besteding van de gelden. De animatie en infographic moeten bijdragen aan het vertrouwen dat de middelen op een goede maniet worden besteed. Tegelijkertijd dient ook de overtuiging te ontstaan dat de bijdrage van de Nederlandse Loterij cruciaal is voor het succes van de Nederlandse sport.

Illustratie- en animatie stijl:

We hebben de animatie van NOC*NSF gegoten in een menselijke, volwassen stijl. Een stijl die in beweging is. We hebben gebruikt gemaakt van sport metaforen om een onderwerp als financiën toch een behapbaar karakter mee te geven. De illustratieve stijl sluit nauw aan bij de nieuwe huisijl van NOC*NSF.

volleybal, klimmen

Het script:

Nederland is een echt sportland. Wekelijks doen 10 miljoen mensen aan sport. Daarmee behoren we tot de top van Europa. Onze sportbonden vertegenwoordigen ruim 5 miljoen actieve leden, verdeeld over maar liefst 24.000 sportverenigingen. 2,5 miljoen vrijwilligers maken dit mede mogelijk.Nederland behoort ook tot de top 10 beste topsportlanden ter wereld. De topsporters van TeamNL inspireren Nederland met hun inzet en performance.

Sport zorgt voor een sterker, gezonder en weerbaarder Nederland. En draagt zo bij aan het oplossen van belangrijke maatschappelijke uitdagingen als overgewicht en eenzaamheid.

De financiering van ons unieke sportlandschap is mogelijk door bijdragen van subsidiegevende instellingen en loterijbijdragen. Met een jaarlijkse bijdrage van zo’n 46 miljoen aan NOC*NSF – ongeveer een vijfde van de totale loterijopbrengsten – steunt de Nederlandse Loterij de Nederlandse sport.

De loterijbijdrage wordt – aan de hand van een aantal door NOC*NSF en sportbonden gezamenlijk opgestelde richtlijnen  – op democratische en transparante wijze over sportbonden verdeeld. Spelregels daarbij zijn:

  • Sportbonden moeten voldoen aan de gezamenlijk gemaakte afspraken over kwaliteit en goed sportbestuur die zijn opgenomen in de Minimale Kwaliteitseisen.
  • De leden van NOC*NSF stemmen tijdens de Algemene Leden Vergadering samen over de doelen en de besteding van de ontvangen loterijgelden.
  • Op onderdelen, zoals bijvoorbeeld topsport, leveren sportbonden specifieke plannen aan die worden beoordeeld door panels van onafhankelijke experts.
  • Sportbonden en andere begunstigden leggen verantwoording af over het gebruik van de middelen. Dat gebeurt via het jaarverslag, de jaarrekening en een controleverklaring van de accountant.

Zo maken de bonden, met steun van de Nederlandse Loterij, Nederland sterker door de kracht van sport.

We winnen veel met sport! NOC*NSF

schaken