Over het project: 

Ondernemers die zaken doen in opkomende markten en ontwikkelingslanden, leveren vaak een grote bijdrage aan economische en sociale verbeteringen in deze landen. Helaas is het vaak lastig de financiering voor deze projecten rond te krijgen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken vindt het belangrijk dat uw goede initiatieven doorgang vinden. Daarom helpt het DGGF Nederlandse ondernemers die zakendoen met ontwikkelingslanden met opkomende markten met dienstverlening op maat.

De DGGF ‘Financiering lokale MKB-bedrijven’ is een initiatief van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en wordt beheerd door PwC en Triple Jump. 

De vraag:

Ontwikkel een uitleg animatie over het Dutch Good Growth Fund. DGGF is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Het DGGF biedt verschillende mogelijkheden voor Nederlandse ondernemers die zaken willen doen in opkomende markten en ontwikkelingslanden.

Het DGGF financiert ook het lokale mkb in ontwikkelingslanden. Door te investeren in investeringsfondsen vergroot het DGGF de financieringsmogelijkheden voor het mkb. Deze fondsen investeren op hun beurt in ondernemers in een van de DGGF-landen, om zo de lokale economische groei te stimuleren. Het DGGF heeft speciale aandacht voor investeringsfondsen die zich richten op jonge of vrouwelijke ondernemers, evenals ondernemers in fragiele landen. Voor meer informatie en om te controleren of u aan de voorwaarden voldoet, kunt u terecht op de website van het DGGF.

Doelstelling voor de uitleg animatie:

DGGF ‘Financiering lokale MKB-bedrijven’ heeft als doel om  toegang tot financiering te verbeteren voor MKB-bedrijven in de ‘missing middle’ in geselecteerde DGGF-landen. De ‘missing middle’ verwijst naar ondernemers wiens financieringsbehoeften niet worden bediend door microfinanciering of door conventionele spelers op de kapitaalmarkt. Meer toegang tot financiering stelt lokale mkb-bedrijven in staat om te groeien en draagt zo bij aan duurzame ontwikkeling in opkomende markten.

dggf illustration target group

 

Doelgroep:

Ondernemers die zaken doen in opkomende markten en ontwikkelingslanden. Of importeren uit een ontwikkelingsland of opkomende markt.

Investeringsfondsen die investeren in lokale ondernemers uit opkomende markten die microfinanciering zijn ontstegen, maar nog geen toegang hebben tot reguliere financiële dienstverlening. DGGF richt zich met name op investeringen in jonge of vrouwelijke ondernemers en ondernemers in opkomende markten.

Illustratie- en animatie stijl:

Vriendelijk, volwassen en serieus, toegankelijk, aansluitend bij de nieuwe huisijl van DGGF.

 

Het script:

Entrepreneurs who are doing business in emerging markets and developing countries, often hugely contribute to economic and social improvements there. The Dutch Ministry of Foreign Affairs stimulates these developments with the Dutch Good Growth Fund – Financing local SMEs: a fund that offers financial, technical, and business support to local finance providers and entrepreneur support organizations. 

One of DGGF’s main goals is to improve access to finance for local small and medium-sized enterprises, or SMEs: aka the ‘missing middle’. The missing middle refers to entrepreneurs who have outgrown Microfinance, are too small or risky for conventional financial market players or lack the growth or return on investment sought by venture capitalists. 

DGGF works through a ‘fund of funds’ model, which consists of two distinct levels in the investment chain: DGGF invests in local – existing or new – funds, financial intermediaries and entrepreneur support organizations. These intermediaries – in their turn – offer a wide range of customized financing products, and technical and business support, to SMEs. Thus, by supporting local intermediary funds and innovative initiatives, DGGF is able to increase local SME’s access to finance and to improve the local financial ecosystem as a whole.

For more details about DGGF please visit: english.dggf.nl