.

Over het project:

Het MEDIATOR project is een 4 jaar durend project onder leiding van de SWOV, het Wetenschappelijk Onderzoeksbureau voor Verkeersveiligheid.  MEDIATOR heeft financiering ontvangen van de Europese Unie. De focus ligt op een optimale afstemming tussen een menselijke bestuurder en (deels) autonoom voertuigsysteem. Daarnaast ontwikkelt MEDIATOR een digitaal instrument voor bestuurders van semi-zelfrijdende en zelfrijdende auto’s. Dit instrument resulteert in een veilige, real-time omschakeling tussen bestuurder en een autonoom systeem. Mediator monitort continu de fitheid en vaardigheid van de bestuurder als de eisen vanuit de verkeerssituatie en zet dit af tegen de mogelijkheden en beperkingen van de autonome systemen in de auto. Zodoende hadden zij een manier nodig om de wreking van dit instrument op begrijpelijke wijze uit te leggen. Emations ontwikkelde voor MEDIATOR een animatie video.

 

De vraag:

Ontwikkel een animatie video van 90 seconden waarin het instrument MEDIATOR op een begrijpelijke en overtuigende wijze wordt uitgelegd aan de doelgroep. De animatie gecommuniceerd via de campagne website www.mediator.eu en wordt gebruikt tijdens presentaties.

Doelgroep:

Professionals werkzaam in de automotive industrie.

Waarin zit de overtuiging:

Semi-zelfrijdende en zelfrijdende voertuigsystemen ontwikkelen zich razendsnel. Logisch, automatiseren heeft de potentie om de veiligheid, doorzaamheid en efficiëntie van het verkeer te verbeteren. Maar dat brengt ook bepaalde risico’s met zich mee. Daarom ontwikkelen wij Mediator.

Illustratie- en animatie stijl:

Emations ontwikkelde een moderne en volwassen illustratieve stijlvoor de Mediator uitleganimatie. In de animatie maken we gebruik van zowel 2D als 3D animatie elementen.

animatie

Script:

MEDIATOR – MEdiating between Driver and Intelligent Automated Transport systems on Our Roads. As you’re surely aware, automated transport systems are developing rapidly. No wonder. Automation has the potential to improve the safety,sustainability and efficiency of traffic.However, higher levels of automation also introduce new risks, such as mode confusion and degraded performance.

This is why a European consortium of highly qualified research and industry transport experts is developing MEDIATOR: an intelligent, mediating system, that safely switches between driver and automated system, based on who is fittest to drive.

MEDIATOR will use the latest artificial intelligence techniques to constantly weigh driving context, driver state and vehicle automation status, while tailoring the settings to the drivers’ capabilities and preferences.

Within this 4-year project, funded by the European Commission, MEDIATOR will develop a working prototype, validated in a number of simulator and on-road studies for different use cases.

By integrating and enhancing existing knowledge of human performance, Human Machine Interface and self-driving car technology, building on experiences from other transport modes, MEDIATOR helps to pave the way for safe and reliable future vehicle automation.

More information about MEDIATOR? Visit mediatorproject.eu

The MEDIATOR project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement 814735.