Over het project: 

Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid van de gezamenlijke overheden (eind 2018 verschenen) zet in op proactief verkeersveiligheidsbeleid op basis van de vijf onderstaande risico-indicatoren. Veilige wegen en veilige fietspaden, veilige verkeersdeelnemers, veilige snelheid, veilige voertuigen, hoogwaardige traumazorg. Deze factoren hebben een directe relatie met verkeersonveiligheid. Met als gevolg minder verkeersslachtoffers. 

illustratie 3, 5 indicatoren

De vraag en doelstelling: 

Ontwikkelen een korte animatie die de vijf risico-indicatoren uitlegt. Geef de kijkers een beeld wat de belangrijkste elementen zijn van veilige fietspaden die bijdragen aan het verminderen van verkeersongevallen. Maak duidelijk dat deze elementen onderdeel zijn van de definitie van veilige weg- en veilige fietsinfrastructuur. In deze uitleg animatie wordt beknopt een samenvatting gegeven van deze (voor fiets relevante) elementen die staan in de publicatie: Wanneer zijn wegen en fietspaden voldoende veilig?

 

illustratie 2 weg

 

Doelgroep van de uitleganimatie:

Beleidsmedewerkers en wegbeheerders bij gemeenten. Zij zijn verantwoordelijk voor een goede fietsinfrastructuur in hun gebied. Daarnaast adviesbureaus, de fietsersbond en ook burgers. In verband met een Europees congres waar het filmpje ook voor wordt gebruikt is de doelgroep tevens uitgebreid voor dat moment met beleidsmakers mobiliteit in Europees verband.

Illustratie- en 2d animatie stijl:

Modern, herkenbaar, fris en kleurrijk. Dit binnen de huisstijl van Kennisnetwerk SPV. 

kennisnetwerk 1, illustratie weg

Het script:

Op weg naar nul verkeersslachtoffers in 2050. Dat is het doel van de gezamenlijke overheden. Met het ‘Strategisch Plan Verkeersveiligheid’ zetten zij in op een risico-gestuurde aanpak om ongevallen in het wegverkeer te voorkomen. Vijf risico-indicatoren vormen daarbij de basis: we zoomen in op veilige wegen. Om te bepalen of een weg veilig is, kijken we naar de maximumsnelheid die daar geldt en of de inrichting daarbij past. Binnen de bebouwde kom is dat 30, 50 of 70 km per uur. Daarbuiten 60, 80 of 100 km.

Binnen de bebouwde kom nemen we als voorbeeld een 50km/uur-weg. De belangrijkste eisen daaraan zijn: 

• niet parkeren op of naast de rijbaan

• een markering om de rijrichtingen te scheiden

• oversteekvoorzieningen voor voetgangers en fietsers

• langzaam verkeer op het fietspad of de parallelweg

Buiten de bebouwde kom nemen we als voorbeeld een 80km/uur-weg. Daarvoor geldt:

• een fysieke scheiding van de rijrichtingen

• een obstakelvrije zone die de kans verkleint op botsingen 

• een berijdbare berm om een voertuig onder controle te houden als het van de rijbaan raakt

• en: geen oversteekplaatsen en erfaansluitingen

Meer weten over Veilige wegen en de risico-gestuurde aanpak? Kijk op: kennisnetwerkspv.nl