.
Over het project:

Met de Erkenningsregeling laten goede doelen zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden strengere eisen dan voor kleine. Toezichthouder CBF bewaakt de eisen door Erkende Goede Doelen jaarlijks te checken. Ook bespreken ze hun ontwikkel punten, om te stimuleren dat goede doelen blijven groeien en professionaliseren.

Zo kan het publiek er bij een Erkend Goede Doel van uitgaan dat het bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met iedere euro, verantwoording aflegt en zich laat controleren. En kunnen ze gerust geven aan een Erkend Goed Doel.

De voordelen van de nieuwe erkenningsregeling zijn:

  • één voor het publiek duidelijk herkenbaar erkenningslogo ( erkend goed doel logo)
  • voor iedereen toegankelijk, ook van klein tot groot ( categorie At/m D)
  • ontwikkelgericht, dus het stimuleert groei en professionalisering: niet alleen vinken maar ook vonken…

De vraag:

Ontwikkel een animatie rondom de erkenningsregeling in vogelvlucht: waar staan we nu na 3 jaar. De film wordt vertoont tijdens een congres.

Overtuiging:

In de afgelopen drie jaar hebben we veel bereikt met elkaar. We laten je zien waar we trots op zijn.

Doelgroep:

Directeuren en bestuurders van goededoelenorganisaties, samenwerkingspartners, vermogensfondsen, wetenschappers en vertegenwoordigers van het ministerie van J&V.

Illustratie- en animatie stijl:

Emations ontwikkelde een frisse en herkenbare illustratie stijl.

Script:

De Nederlandse goededoelensector is veelkleurig en veelvormig. Bij die diversiteit past een ontwikkelgerichte toezichthouder: het CBF. In de afgelopen drie jaar hebben we veel met elkaar bereikt. We gingen van drie verschillende keurmerken naar één Erkenningsregeling. We maakten een groei door van 54 procent in het aantal Erkende organisaties. We lanceerden de publiekscampagne ‘Geef Gerust’ waarbij kleine en grote Erkende Goede Doelen laten zien dat ze zich vrijwillig laten controleren op strenge kwaliteitseisen.

Ook hebben we met elkaar de Impact Challenge ontwikkeld, een initiatief dat de maatschappelijke impact van de goededoelensector vergroot en meer zichtbaar maakt. We gingen het gesprek aan over integriteit en we introduceerden het CBF-Erkenningspaspoort, waarmee het publiek in één oogopslag inzicht krijgt in de belangrijkste kerngegevens van Erkende Goede Doelen.

Door digitalisering en praktische afspraken met strategische partners creëerden we een efficiencyslag voor Erkende Organisaties.

Zo hebben we het toezicht op de sector gezamenlijk ingekleurd. Maar uiteraard zijn we er nog niet. Er liggen nog vele uitdagingen voor ons. Met elkaar blijven we ernaar streven dat iedereen met een gerust hart kan geven aan een Erkend Goed Doel…